سیری در شهرستان خانمیرزا با بومگردی

سیری در شهرستان خانمیرزا با بومگردی

شهرستان خانمیرزا دهمین شهر استان چهارمحال و بختیاری است که پس از موافقت هیات وزیران در ایجاد اداره آرمند در 21 مرداد 1397 با مرکز شهر آلونی تاسیس شد. اهالی این شهر از تبار لر بختیاری هستند که روزگاری در سه روستای معروف استان زندگی می کردند. این سه ناحیه عبارتند از فولار، جانکی و خانمیرزا. بخش خانمیرزا در حال حاضر شامل دهستان های خانمیرزا و جانکی است.

شهرستان خانمیرزا دهمین شهر استان چهارمحال و بختیاری است که پس از موافقت هیات وزیران در ایجاد اداره آرمند در 21 مرداد 1397 با مرکز شهر آلونی تاسیس شد. اهالی این شهر از تبار لر بختیاری هستند که روزگاری در سه روستای معروف استان زندگی می کردند. این سه ناحیه عبارتند از فولار، جانکی و خانمیرزا. بخش خانمیرزا در حال حاضر شامل دهستان های خانمیرزا و جانکی است. بخشداری ارمند در بخش مرکزی شهرستان لردگان با اصلاحات تقسیمات کشوری دستخوش تغییراتی شد و با تقسیم به دو بخش ارمند و سپیدار و ایجاد بخشداری ارمند به مرکزیت روستای ارمند عالی با 2070 نفر جمعیت، شهر جدید خانمیرزا از محل تشکیل شد. ترکیب بخش خانمیرزا فعلی و بخش ارمند. بخش خانمیرزا فعلی نیز در تاریخ 1373/11/12 به تابعیت شهرستان لردگان تأسیس شد. بر اساس سرشماری سال 1395 بخش خانمیرزا 36360 نفر و بخش ارمند 17368 نفر جمعیت دارد که جمعیت کل این شهر جدید به 53728 نفر می رسد.

 

شهرستان آلونی با 5248 نفر جمعیت در 150 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. از جنوب غربی به شهرستان لردگان، از شرق به شهرستان سمیرم در استان اصفهان و از غرب به شهرستان اردل محدود می شود. از روستاهایی که در سفر به خانمیرزا می توانید از آن ها بازدید کنید می توان به باغ بهزاد، برجوئی، بوگر، جغد، دومکان، ده بابا، ده چنار سفلی، ده نو، ده صحرا و شاه قریه یا مرادان اشاره نمود. در مرکز این بخش، در استان چهارمحال و بختیاری، روستای شاه قوریه یا مرادان، یکی از روستاهای خانمیرزا قرار دارد. این روستا از توابع شهرستان خانمیرزا طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1389 دارای 2830 نفر (817 خانوار) جمعیت بوده است.

 

شهر آلونی نیز که از زیباترین شهرهای استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود در این شهر واقع شده است. همچنین از دیگر شهرهای استان هم شهر هفشجان جزو زیباترین های آن ها است.

مطالب مشابه